Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong...
Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm: Tờ trình dự tóan mua sắm tài sản được phê duyệt, Hóa đơn chứng từ...
Hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành xác định giá doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh...
Các phương pháp Thẩm định dự án đầu tư bao gồm: Phương pháp so sánh chỉ tiêu, Phương pháp thẩm định theo trình tự, Phương pháp thẩm định dựa trên sự phân tích...
Trang chủ
|
Tin tức
|
Văn bản pháp luật
|
Tuyển dụng
|
Web Mail
| Giá Vàng | Tỷ giá ngoại tệ | Hỗ trợ trực tuyến
Bản quyền 2010 thuộc về Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thiết kế và Phát triển bởi Hong Hoang Technologies