This is alternative content.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
Quý khách vui lòng cung cấp các giấy tờ cần thiết đối với các tài sản yêu cầu thẩm định giá...
Các giấy tờ cần thiết đối với thẩm định giá trị Doanh nghiệp

Quý khách vui lòng cung cấp các giấy tờ cần thiết đối với yêu cầu thẩm định giá trị Doanh nghiệp:
THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Các hồ sơ pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST)
- Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp
Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp:
Bảng cân đối kế toán 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có)
Bảng kết quả hoạt động 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có)
Bảng lưu chuyển tiền tệ
Bảng cân đối tài khoản tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp
Các bảng chi tiết các tài khoản
Bảng kiểm kê tài sản cua doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ ràng tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết; tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý tài sản đang dùng…
 
CÁC TIN KHÁC
Thẩm định giá trị Doanh nghiệp
Các giấy tờ cần thiết đối với thẩm định giá trị Doanh nghiệp
Giá trị Thương hiệu
Dự án - Đất đai
Trang chủ
|
Tin tức
|
Văn bản pháp luật
|
Tuyển dụng
|
Web Mail
| Giá Vàng | Tỷ giá ngoại tệ | Hỗ trợ trực tuyến
Bản quyền 2010 thuộc về Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thiết kế và Phát triển bởi Hong Hoang Technologies