This is alternative content.

Đề xuất cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán(10.12.2011)
Thời kỳ đầu Nhà nước có thể nắm cổ phần chi phối, nhưng sau đó giảm dần, để đưa về nguyên tắc tự quản.
Thời kỳ đầu Nhà nước có thể nắm cổ phần chi phối, nhưng sau đó giảm dần, để đưa về nguyên tắc tự quản.

Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) Nguyễn Thanh Kỳ cho rằng, mục tiêu của việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) là để hình thành một thị trường cho tất cả các loại chứng khoán có nơi giao dịch và diễn ra công khai, công bằng, minh bạch với sự giám sát có hiệu quả của Nhà nước.

Thưa ông, để đạt được mô hình thị trường như vậy, chúng ta cần thực hiện như thế nào?

Trước hết, nên nhập hai sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) hiện nay thành một SGDCK đủ mạnh để cạnh tranh với các nước trong khu vực. Khi đã hình thành một SGDCK thống nhất, sẽ tạo ra được nhiều thị trường và nhiều sản phẩm, nhiều bảng giao dịch.

Cụ thể, về thị trường sẽ có thị trường cổ phiếu, trái phiếu; thị trường phái sinh. Về sản phẩm hàng hóa giao dịch trên TTCK  gồm: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn, quỹ đầu tư, hợp đồng tương lai. Về bảng điện tử giao dịch sẽ có: bảng giao dịch cho các doanh nghiệp lớn, bảng giao dịch cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và loại cổ phiếu chưa niêm yết.

 

Bước kế tiếp là phải nhanh chóng cổ phần hóa SGDCK. Thời kỳ đầu Nhà nước có thể nắm cổ phần chi phối, nhưng sau đó giảm dần, để đưa về nguyên tắc tự quản.

SGDCK cần ưu tiên bán cổ phần cho các CTCK, công ty quản lý quỹ, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác để các CTCK vừa là người chủ sở hữu, vừa là thành viên giao dịch của TTCK. Từ đó hình thành một hệ thống các quan hệ nội tại trong hệ thống thị trường tài chính, nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các định chế tài chính với TTCK.

Sau khi cổ phần hóa, SGDCK sẽ là một tổ chức tài chính kinh doanh hạch toán kinh tế, thời kỳ đầu có thể cho phép tự tích lũy thu nhập (miễn thuế) để đầu tư tự phát triển kỹ thuật công nghệ, xóa bỏ bao cấp của Nhà nước. Và kế tiếp sẽ là một công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

 

Vậy UBCKNN được định vị như thế nào trong mô hình này?

Đến nay, UBCKNN đã qua thời kỳ tổ chức và xây dựng thị trường, nhiệm vụ trọng tâm của UBCKNN lúc này là quản lý, giám sát và xử lý để tạo lập và duy trì một thị trường công bằng, minh bạch và phát triển.

Do vậy, cần tạo lập cho UBCKNN một vị trí nhất định theo tín hiệu thị trường bởi UBCKNN là cơ quan quản lý, bảo vệ tài sản của công dân, nhà đầu tư, còn Bộ Tài chính là cơ quan quản lý, bảo vệ tài sản Nhà nước.

 

Hơn nữa những vấn đề của UBCKNN là vấn đề của thị trường, đòi hỏi phải giải quyết nhanh. Trong khi đó, theo quy chế làm việc hiện nay của Bộ Tài chính, UBCKNN đang như là một vụ chức năng, mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi tuân thủ quy trình nghiệp vụ. Vài trò quản lý rất hạn chế, chủ yếu là đơn vị tham mưu.

Chính vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải tách UBCKNN ra khỏi Bộ Tài chính thành một cơ quan độc lập, có quyền quyết định các vấn đề của thị trường, có quyền ban hành văn bản hướng dẫn Luật, cũng như thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

 

Xin cảm ơn ông!

 Theo  Công Chiến - Trường Sơn

Thời báo Ngân hàng

CÁC TIN KHÁC
VIB chuyển giao toàn bộ hoạt động của Ngân Hàng Commonwealth Bank of Australia
Hợp nhất 3 ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn (6/12/2011)
Khôi phục BĐS để cứu ngân hàng (12.12.2011)
Đề xuất cổ phần hóa Sở giao dịch chứng khoán(10.12.2011)
Ai sẽ thẩm định giá nhà đất để tính thuế?
Trang chủ
|
Tin tức
|
Văn bản pháp luật
|
Tuyển dụng
|
Web Mail
| Giá Vàng | Tỷ giá ngoại tệ | Hỗ trợ trực tuyến
Bản quyền 2010 thuộc về Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thiết kế và Phát triển bởi Hong Hoang Technologies